Landskabsarkitektur og Planlægning
 Jeppe Aagaard Andersens  tegnestue_Carlsberg
Albertslund Kanal_Lulu Jacobsen

LANDSKABSARKITEKTUR OG PLANLÆGNING

 

Jeg er landskabsarkitekt og adjunkt på Skovskolen, Københavns Universitet, Campus Nødebo.

 

Jeg har over 20 års erfaring med byer, planlægning, rum for mennesker og parker og planter, hvilket jeg har arbejdet med både på private tegnestuer, i konsulentvirksomheder, i offentlig forvalter og som selvstændig.

 

Byrum, helhedsplaner, æstetiske analyser og private haver

Jeg har som planlægger og projekterende landskabsarkitekt arbejdet med alle skalaforhold fra overordnet byplanlægning til detaljering af byrum, parker, legepladser og private haver. Herunder også infrastrukturprojekter som Øresundsforbindelsens Landanlæg og højhastighedsbanen København-Femern.

 

Arbejder med at indrette byen til mere vand og varmere somre

De sidste mage år har mit fokus være klimatilpasning og Lokal Afledning af Regnvand. Jeg har siden de første LAR og klimatilpasningsprojekter startede i DK, været med til at udforme, italesætte og sætte stardarder for fysiske projekter, såvel som for procesdelen.

 

Bl.a. har jeg, når vi går i detaljer udformet den første standard herhjemme for hvilke planter, der kan bruges i regnbede (Rørcenteranvisning 016, bilag 2).

 

Se det lidt fra oven

Jeg har også arbejdet med udfordringen med at få skab grønne og klimasikre byer på et mere overordnet plan, nemlig i forhold til borgerdragelse, politisk forankring og det bystrategiske greb i planlægningsprocessen.

 

Skriver og tegner om haver og byer

Med en særlig interesse for formidling og kommunikation har jeg sideløbende oparbejdet en erfaring indenfor skriftlig og visuel formidling. Jeg er således forfatter/illustrator til en række bøger og artikler og har desuden beskæftiget mig med kommunikationsstrategier i forbindelse med klimatilpasningsprojekter med særlig fokus på borgerinddragelse.

 

Som adjunkt på KU/Skovskolen kobler jeg min erfaring indenfor klimatilpasning med min interesse for formidling. Her underviser og udvikler jeg bl.a. området Klimatilpasning og Planlægning.