Landskabsarkitektur og Planlægning

LANDSKABSARKITEKTUR OG PLANLÆGNING

 

Jeg er uddannet landskabsarkitekt og har over 20 års erfaring med planlægning af byrum, parker og grønne områder. Udover at undervise på Københavns Universitet har jeg arbejdet med at udforme byens rum på private tegnestuer, i konsulentvirksomheder, i offentlig forvalter og som selvstændig.

 

Byrum, helhedsplaner, æstetiske analyser og private haver

Jeg har som planlægger og projekterende landskabsarkitekt  arbejdet med alle skalaforhold fra overordnet byplanlægning til detaljering af byrum, parker, legepladser og private haver. Herunder også infrastrukturprojekter som Øresundsforbindelsens Landanlæg og højhastighedsbanen København-Femern.

 

Arbejder med at indrette byen til mere vand og varmere somre

De sidste mange år har mit fokus være klimatilpasning og Lokal Afledning af Regnvand. Jeg har siden de første LAR og klimatilpasningsprojekter startede i DK, været med til at udforme, italesætte og sætte stardarder for fysiske projekter, såvel som for procesdelen.

 

Bl.a. har jeg (for Orbicon/Teknologisk Institut) udformet den første standard herhjemme for hvilke planter, der kan bruges i regnbede (Rørcenteranvisning 016, bilag 2).

 

Jeg har også været med til at udvikle en ny uddannelse `Regnvandskonsulent´, som klæder entreprenører på i forhold til at kunne udforme og drifte klimatilpasningsløsninger

 

Set fra oven

En del af arbejdet med at få skabt grønne og klimasikre byer har været på et strategisk niveau, nemlig i forhold til borgerinddragelse, politisk forankring og det bystrategiske greb i planlægningsprocessen.

 

Skriver og tegner om haver og byer

Med en særlig interesse for formidling og kommunikation har jeg sideløbende oparbejdet en erfaring indenfor skriftlig og visuel formidling. Jeg er således forfatter/illustrator til en række bøger og artikler og har desuden beskæftiget mig med kommunikationsstrategier i forbindelse med klimatilpasningsprojekter med særlig fokus på borgerinddragelse.

 

På Københavns Universitet, Skovskolen, har jeg i en årrække undervist i bl.a. Klimatilpasning og Planlægning. Nu er jeg ansat hos Novafor A/S som planlægger indenfor klimatilpasning.

 

For flere detaljer om mit professionelle liv, henvises  til Linked-In: