Landskabsarkitektur og Planlægning

LANDSKABSARKITEKTUR

OG PLANLÆGNING

Jeg er uddannet landskabsarkitekt fra Københavns Universitet og har over 25 års erfaring med planlægning af byrum, parker og grønne områder.

 

Jeg har som planlægger og projekterende landskabsarkitekt  arbejdet med alle skalaforhold fra overordnet byplanlægning til detaljering af byrum, parker, legepladser og private haver. 

 

De sidste mange år har mit fokus være klimatilpasning og Lokal Afledning af Regnvand. Jeg har siden de første LAR og klimatilpasningsprojekter startede i DK, været med til at udforme, italesætte og sætte stardarder for fysiske projekter, såvel som for procesdelen.

 

Jeg er ansat i Novafos, hvor jeg bl.a. arbejder med at klimasikre byer. 


 


Læs mere om mit professionelle virke på Linked In: